Kalite Politikamız

Polaris Hayat Motel olarak kurumsallaşırken, uluslararası standartlara uygun kalite yönetim sistemimizi kurar ve tüm çalışanlarımızla birlikte uygulanmasını sağlarız. Misafir, çalışan ve diğer paydaşlardan gelebilecek tüm öneri, istek ve şikayetleri değerlendirerek, tüm çalışanlarımıza duyurur, bu doğrultuda birincil ve ikincil mevzuat şartlarına uygun olarak süreçlerimizi finansal, operasyonel ve kurumsal şartlarımız kapsamında iyileştiririz. Misafir memnuniyetini sağlamak için önce personel memnuniyetini sağlarız. Misafirlerimizin sağlıklı beslenmesi için tüm besin maddelerini en iyi kalite ürünlerle, doğru fiziksel şartlarda, kimyasal ve mikrobiyolojik kontrolleri yapılan ortamda sunarız.

İşletmemizdeki gıdaların hammadde seçimi, depolanması, hazırlanma ve sunum aşamalarında gıda güvenliği ve hijyen standartlarını çalışan tüm personelimizle bilinçli bir şekilde uygularız. İşletme olarak hijyen standartlarını sürekli olarak yükseltir ve bunun bir sistem olarak uygulanmasını sağlarız. İşyerimizde yaralanma veya sağlığın bozulmasını önlemek için güvenli ve sağlıklı çalışma koşullarını sağlarız.

“Sıfır iş kazası” ve “sıfır meslek hastalığı” hedefimiz doğrultusunda tüm çalışanlarımız ve paydaşlarımızla; oluşabilecek tehlikeleri, iş kazası ve meslek hastalıkları doğurabilecek emniyetsiz durum ve hareketleri, olası kaza risklerini detaylı risk değerlendirmeleri ve kök neden analizleriyle önceden tespit eder, gerekli önlemleri alıp  ortadan kaldırır ve azaltmaya yönelik faaliyetler yürütürüz.

Çalışanlarımızı iş sağlığı ve güvenliği alanında eğitir, görüşlerini ifade etmelerini ve katılımlarını sağlarız. İş sağlığı ve güvenliği bilinci oluşması ve gelişmesi sağlanırken, paydaşlarımızın da iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konulan kurallara uymalarını sağlarız. Ülke ve bölge politikalarına, yasalara uyumlu çalışarak yeni yatırımlar yapar ve bulunduğumuz konumda lider olmayı hedefleriz. Gelişen ve güncel teknolojiyi kullanarak, alt yapı ve donanım yatırımları yapar, misafir beklentilerini aşarak karşılayacak yeniliklerle sistemimizi geliştirir, tecrübelerimizi, bilgi ve becerilerimizi hep yapıcı yönde kullanırız.

Sosyal Medya

Whatsapp'tan Bilgi Al.
WhatsApp
Polaris Oteli Ziyaret Et