Rezervasyon Sözleşmesi

Bir tarafta ilerleyen maddelerde Müşteri olarak anılacak olan gerçek ve/veya tüzel kişi ve diğer tarafta ilerleyen maddelerde Otel olarak anılacak olan POLARİS HAYAT MOTEL Büyükeceli Mh. Atatürk 4. Cd. No:7 Gülnar / Mersin adresinde bulunan POLARİS HAYAT MOTEL; ilerleyen maddelerde Taraflar olarak anılacaktır.

Bu taraflar; işbu sözleşmenin resmi bir teklif olduğunu, ücretli konaklama hizmetinin sunulması için tüm şartları içerdiğini, aşağıda belirtilen tüm şartların taraflar için bağlayıcı olduğunu, www.polarishayatmotel.com internet sayfasında yer aldığını, müşteri tarafından değiştirilmeyeceğini göz önünde bulundurarak, işbu sözleşmeyi aşağıdakiler maddeler dahilin de akdetmiş bulunmaktadırlar.

1.Sözleşme Konusu

1.1. İşbu sözleşme uyarınca Hotel, Müşterinin talebi üzerine Hotelde konaklama hizmetini sunmakla yükümlüdür (ileride ‘Hizmet’olarak anılacak).

1.2. İşbu sözleşmenin imzalanmasıyla (Müşteri, Hotelde konaklamak ve/veya hotelin sunduğu hizmetler için rezervasyon yaptırarak işbu sözleşmeyi imza ettiğini kabul etmektedir)birlikte Müşteri, hotel konaklama kuralları, rezervasyon kuralları ile tarifeleri hakkında bilgilendirildiğini teyit etmektedir.
1.3. Hotel, Müşteri’nin talebini teyid ettiğinde Taraflar, İşbu sözleşmeyi akdetmiş olacaklardır.

2. Konaklama Rezervasyonunun Şekli

2.1. Hizmet rezervasyonu, Müşterinin +90 (0324) 404 01 00 numaralı telefonu arayarak rezervasyonu bildirmesi, www.polarishayatmotel.com internet sayfasındaki rezervasyon formu doldurup göndermesi otel müsaitlik durumuna göre gerçekleştirilebilir.

2.2. Müşteri talebini feshetmek veya herhangi bir değişiklik yapmak istediği durumda işbu sözleşmede belirlenen hususlara uymak ve şartları yerine getirmek kaydıyla +90 (0324) 404 01 00 numaralı telefondan Hotele başvurabilir, info@polarishayatmotel.com mail adresine e-posta gönderebilir ya da Hotel web sitesi üzerinden whatsapp online müşteri temsilcilerine şahsen başvurabilir.

2.3. Müşterinin, Rezervasyonunda değişiklik yapma talebinin en geç, konaklamanın başlangıç tarihinden 20 (yirmi) gün önce Müşteri tarafından veya Müşterinin yetkilendirilmiş vekili tarafından2.2. maddesinde belirtilen yöntemlerden biri ile Hotele iletilmesi gerekmektedir.

2.4. Müşteri herhangi bir ücret ödemeksizin rezervasyonu için  1 defaya mahsus müsaitlik durumuna göre  değişiklik ve fesih talebinde bulunabilir.                                                                              

2.5. İşbu sözleşme ile Müşteri, kayıt sırasında özel indirimin uygulandığı dönemdeki (erken rezervasyon dönemi v.b.) rezervasyonda herhangi bir sebepten dolayı değişiklik yaptığı/yapmak istediği takdirde yeni yapılacak rezervasyonun gerçekleşeceği tarih sırasında uygulanan fiyat listelerine göre yapılacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Kayıt sırasında özel indirim uygulanan dönemlerin dışında yapılan rezervasyon değişikliklerinde özel indirimlerin geçerli olmayacağını Müşteri kabul etmiştir.

2.6. Hotel, Müşterinin süresi içerisinde yapacağı  değişiklik talebini hotelin müsaitliğine göre cevaplayacaktır.                                                                                                                                 

2.7. Hotel odasında en az bir 18 yaş üzeri müşteri olacaktır.18 yaş altındakiler en az bir yetişkin yanında olmak koşulu ile konaklayabilirler.

2.8 Hotelde belirtilen kişi sayısı dışında misafir kabul edilmeyecektir. Şayet bu kurala uyulmadığı takdirde oluşabilecek cezai durumlardan müşteri sorumlu tutulacaktır. 

3. Ödemenin İade Şekli ve İptaller

3.1. Yapılan ödemenin tamamı, Müşterinin iptal talebini Hotela giriş tarihinden 20 (yirmi) gün önce 3.2.maddesindeki yöntemlerden biri ile Hotela iletmesi halinde yapmış olduğu ödeme,bu talebini takip eden 15 (Onbeş) iş günü içinde Hotel tarafından komisyon, vergi, v.b. masraflar düşülerek kendisine  iade edilecektir.

3.2. İptal talebi, Müşterinin Hotele giriş tarihinden 20 günden erken bir tarihte yapıldığı durumda, Müşteriden alınan konaklama ücretinin tamamının iadesi mümkün olmayacaktır ve müşteri bu tutarı Hotele cezai şart olarak ödediğini geri dönülemez olarak kabul ve beyan  etmiştir. İş bu sözleşme gereğince Müşterinin ödeyeceği cezai şart ve diğer tazminatlar için katma değer vergisi ödenmesi gerektiği takdirde müşteri yürürlükteki katma değer vergisini ödemek mecburiyetindedir.

3.3.Tüm iade işlemlerinde, Hotel tarafından komisyon,vergi,v.b. masraflar düşülerek Müşteri’ye  iade edilecektir.

4. Konaklama Şekli

4.1. Giriş sırasında Müşterinin ve beraberindekilerin yaşı ve kimliği kontrol edilecektir. Müşterinin yanlış bilgi vermesinden dolayı yaşanabilecek hukuki sorumlulukları müşteri peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmiştir. Bu durumdan dolayı oluşabilecek harcamaları da Müşteri karşılayacaktır.

4.2.Müşteri, konaklama süresince içerde bulunan eşyalara zarar vermesi halinde bedelini çıkış esnasında ödeyecektir.

4.3. Müşteri, Hotele vardığı saat kaç olursa olsun, pandemi nedeniyle Hotele giriş günü en erken saat 15:30’da odaya yerleşeceğini ve hotel çıkacağı saat kaç olursa olsun en geç saat 11:00’de odadan çıkış yapacağını, odadan çıkış yaptıktan sonra kendisine verilecek ek hizmetin bedelini ödeyeceğini kabul etmiştir.

4.4. Evcil hayvanlar Hotel tarafından kabul edilmeyecektir.

4.5. Müşterinin Hotele yerleştikten sonra hotelin sorumluluklarını yerine getirmemesi dışında bir sebepten dolayı hizmetten vazgeçmesi durumunda yapılan ödeme iade edilmeyecektir.

Sosyal Medya

Whatsapp'tan Bilgi Al.
WhatsApp
Polaris Oteli Ziyaret Et